نمایش دادن همه 8 نتیجه

فیزیک پایه

300,000تومان
این کتاب شامل تدریس مباحث فیزیک سال دهم و یازدهم رشته ریاضی و تجربی می باشد و تست های کنکور های سراسری ده سال اخیر در آن تجزیه و تحلیل شده است.

فیزیک چین

در دست تجدید چاپ این کتاب ویژه دانش آموزانی است که می خواهند خلاصه و جمع بندی درس فیزیک را خودشان تهیه کنند. برای استفاده از این تاب باید جزوه دبیر مربوطه یا کتاب درسی در هر فصل به طور کامل مورد مطالعه قرار گیرد و سپس جداول این کتاب پر شود. پس از طی دوراه آموزش فیزیک یک کتاب جمع بندی و خلاصه به وسیله خود دانش آموز تهیه می شود. سه ویژگی اصلی این کتاب:
  • ویژه خلاصه نویسی
  • قابل تکمیل توسط دانش آموز
  • ایده آل برای دوران جمع بندی
 

کارنامه فیزیک سال سوم

در دست تجدید چاپ شامل مجموعه سوالات امتحانی فیزیک سال سوم (سالل دوازدهم) می باشد که برای آمادگی در امتحان نهایی فیزیک مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب امتحان یار فیزیک دوازدهم

130,000تومان
این کتاب شامل درس کامل ، به همراه مسائل مفهومی و تحلیلی می باشد که تمام تمرینات کتاب درسی را نیز پوشش می دهد.

پاسخ تمرینات این کتاب در صورت ارسال پیام به صورت پی دی اف در اختیار شما گذاشته خواهد شد.

کتاب فیزیک دهم

250,000تومان
این کتاب شامل درس کامل ، به همراه مسائل مفهومی و تحلیلی می باشد که تمام تمرینات کتاب درسی را نیز پوشش می دهد. پاسخ تمرینات این کتاب در صورت ارسال پیام به صورت پی دی اف در اختیار شما گذاشته خواهد شد. قیمت چاپ سیاه سفید این کتاب80 هزار تومان می باشد.

کتاب فیزیک یازدهم

در دست تجدید چاپ   این کتاب شامل درس کامل ، به همراه مسائل مفهومی و تحلیلی می باشد که تمام تمرینات کتاب درسی را نیز پوشش می دهد. پاسخ تمرینات این کتاب در صورت ارسال پیام به صورت پی دی اف در اختیار شما گذاشته خواهد شد.

کتاب کار فیزیک دوازدهم

290,000تومان
این کتاب به عنوان کتاب کار (آموزش و تست) برای سال دوازدهم در کلاس های مهندس هومن باستی مورد استفاده قرار می گیرد. *دانش آموزانی که از مراکز دیگر می خواهند از این کتاب استفاده کنند می توانند DVV آموزشی این کتاب را نیز تهیه نمایند.*

مفاهیم و نکات فیزیک کنکور

در دست تجدید چاپ این کتاب ویژه دوران جمع بندی می باشد که شامل خلاصه کتب فیزیک و نکات مهم تستی به همراه تست های کنکور دو سال اخیر می باشد.