نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیزیک پایه

250,000تومان
این کتاب شامل تدریس مباحث فیزیک سال دهم و یازدهم رشته ریاضی و تجربی می باشد و تست های کنکور های سراسری ده سال اخیر در آن تجزیه و تحلیل شده است.

کارنامه فیزیک سال سوم

در دست تجدید چاپ شامل مجموعه سوالات امتحانی فیزیک سال سوم (سالل دوازدهم) می باشد که برای آمادگی در امتحان نهایی فیزیک مورد استفاده قرار می گیرد.