نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی 98

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

physic12T98

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی 99

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

physic12T99

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی 99

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

physic12R