تحلیل سوالات کنکور سراسری

کنکور سراسری تجربی ویژه داوطلبان نظام جدید 98

برای دانلود سوالات دروس عمومی روی لینک زیر کلیک کنید:

734311773عمومی نظام جدید

برای دانلود سوالات دروس اختصاصی روی لینک زیر کلیک کنید:

1093587450اختصاصی نظام جدید

پاسخ:

1374695336كليد اوليه سوالات ازمون سراسري تجربی سال 1398- نظام 3-3-6