آزمون قلم چی – 14 آذر 99

دفترچه آزمون قلم چی – دروس عمومی دوازدهم

“رشته ریاضی، تجربی،هنر و منحصرا زبان”

لینک دانلود سوالات آزمون:

ghalamchi_990914_R_S

لینک دانلود پاسخ آزمون:

ghalamchi_990914_T_S