:

• مدرس لوح هاي آموزشی گروه آموزشی رایان و پرواز کنکوری‌ها و تخته‌سیاه در شبکه هاي يک، دو و سه سيما
• کارشناس درس فيزيک در برنامه کنکور راديو جوان
•  مدرس فيزيک برنامه فرصت‌هاي برابر در شبکه آموزش
• کارشناس علمي صفحه کنکور روزنامه جام جم (در سال ۱۳۹۰)
• مدرس آموزشگاه‌های: مبتکران، پرستو، بعثت، علوم و تخته‌سیاه در تهران و پارسایی در اصفهان و هما در کرج
•سابقه تدريس در آموزشگاههای: ماهان، علوم، مهرآزمون، راهيان دانشگاه و…
• دبير پروازی شهرستان های کشور و مدرس مدارس :سلام_البرز_آوای فرهنگ_ علامه_فرزانگان_شوق پرواز 

:

• مولف کتاب‌های کنکور در انتشارات:

مهر و ماه _آيندگان_رزمندگان_ تخته‌سياه_تست‌قرمز_راهيان دانشگاه_ شبقره_قلم علم_مرجع

• پاسخ‌گويی به سوالات کنکورهای سراسري و آزاد در ويژه‌نامه انتشارات راه و انديشه و انتشارات مهر و ماه

 
Shopping cart